Ιδιωτικές Υπηρεσίες
Kινησιοθεραπείας

Η κίνηση και η άσκηση αποτελούν βασικές ανάγκες του σώματος για μια καλύτερη καθημερινότητα και έναν ευκολότερο και πιο παραγωγικό τρόπο Ζωής.
Ειδικότερα στην Τρίτη Ηλικία η κινησιοθεραπεία και η παρότρυνση είναι “κλειδιά” για την απραξία της καθιστικής Ζωής.
Με τη βοήθεια και καθοδήγηση του κινησιοθεραπευτή και ένα προσαρμοσμένο, στις ανάγκες, πρόγραμμα ασκήσεων και δράσεων, δώστε ξανά τη δυνατή λειτουργικότητα της κίνησης στο σώμα.

‌Βελτίωση της αντοχής
& φυσικής κατάστασης

‌‌Βελτίωση κίνησης &
καλύτερη στάση σώματος

‌Βελτίωση διάθεσης &
αναπτέρωσης ηθικού

‌Πρόληψη μελλοντικών
τραυματισμών & παθήσεων

Παροχές βοηθού Φυσικοθεραπευτή

Αξιολόγηση κίνησης και ισορροπίας

Στοχευμένο ασκησιολόγιο

Εκπαίδευση βάδισης

Επανεκπαίδευση βάδισης με βοηθητικά μέσα

Συνοδεία βάδισης εκτός σπιτιού

Λεμφική μάλαξη σε πάσχοντα μέλη

Ενεργητική κινητοποίηση πασχόντων μελών

Παθητική κινητοποίηση

Άρση από το κρεβάτι και τοποθέτηση σε καθιστή θέση

Προεγχειρητική προετοιμασία

Μετεγχειρητική κινητοποίηση

Η πρόληψη σώζει!

Είμαστε εδώ και με τη βοήθεια και καθοδήγηση του κινησιοθεραπευτή μας μπορούμε να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε σημαντικά την ποιότητα ζωής των αγαπημένων σας ατόμων.

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣOΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σας ευχαριστούμε!
Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.