Νέα, Συνεργασίες

 Συμφωνία Συνεργασίας με το ΙΤΕ Κρήτης για το Πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027”

 

Η ΟΙΚΑΝΟΣ Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), ανακοινώνει με χαρά τη συμφωνία συνεργασίας που υπέγραψε με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης (ΙΤΕ Κρήτης), στο πλαίσιο του προγράμματος “Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027” smartHEALTH Annual Forum «Τεχνολογίες Αιχμής για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στην Υγεία».

Το πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κρίσιμους τομείς όπως η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC), η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η κυβερνοασφάλεια (cyber security), οι προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες (digital skills) και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης και της διαλειτουργικότητας.

Τέλη  Δεκεμβρίου 2023, η ΟΙΚΑΝΟΣ Κοιν.Σ.Επ. υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης (ΙΤΕ Κρήτης), αναλαμβάνοντας την εκτέλεση σημαντικών δράσεων για την υποστήριξη του προγράμματος.

Οι κύριες δράσεις που περιλαμβάνονται στη συμφωνία είναι οι ακόλουθες:

  1. Αναλυτική Παρουσίαση και Ανίχνευση Αναγκών: Το ΙΤΕ Κρήτης θα παρουσιάσει λεπτομερώς  στην  ΟΙΚΑΝΟΣ Κοιν.Σ.Επ. τις ψηφιακές τεχνολογίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες της και θα ανιχνεύσει τις ανάγκες της. Αυτή η δράση θα περιλαμβάνει δύο συναντήσεις είτε στις εγκαταστάσεις της ΟΙΚΑΝΟΣ Κοιν.Σ.Επ. είτε διαδικτυακά.
  2. Αξιολόγηση Ψηφιακής Ωριμότητας: Μέσω της συμπλήρωσης εξειδικευμένου εργαλείου που παρέχει το Joint Research Centre της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της ψηφιακής ωριμότητας της ΟΙΚΑΝΟΣ Κοιν.Σ.Επ. σε συνεργασία με το ΙΤΕ Κρήτης.
  3. Εκπόνηση Αναλυτικού Σχεδίου Δράσης: Το ΙΤΕ Κρήτης και η ΟΙΚΑΝΟΣ Κοιν.Σ.Επ. θα εκπονήσουν από κοινού ένα αναλυτικό σχέδιο δράσης. Αυτό το σχέδιο θα περιλαμβάνει τα ευρήματα της αξιολόγησης της ψηφιακής ωριμότητας, τις τάσεις της αγοράς και τους άξονες που θα επικεντρωθεί το πρόγραμμα. Επιπλέον, θα καταγραφούν οι ανάγκες της ΟΙΚΑΝΟΣ Κοιν.Σ.Επ. για ψηφιακές παρεμβάσεις και θα προταθούν υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που μπορούν να προσφερθούν στο πλαίσιο του προγράμματος “Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027”.

Η συμφωνία αυτή αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και νοσηλείας που προσφέρει η ΟΙΚΑΝΟΣ Κοιν.Σ.Επ. Αποτελεί επίσης ένα παράδειγμα της δέσμευσής της να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες μέσω της εφαρμογής ψηφιακών λύσεων και καινοτομιών.

Για περισσότερες πληροφορίες
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης (ΙΤΕ Κρήτης)
Ιστοσελίδα: https://www.forth.gr/el/content/Short-description.24/