Σχετικά με εμάς

Το Όραμά Μας

Ανεξάρτητη και αξιοπρεπής διαβίωση για όλους.

Η αποστολή μας

Να χτίσουμε μια ευέλικτη, δεκτική και προσαρμοστική κοινωνία στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων.

Ο φορέας μας

Οι αξίες μας περιλαμβάνουν την αλληλεγγύη προς όσους έχουν ανάγκη, χωρίς διακρίσεις ή εξαιρέσεις, και τον σεβασμό προς τους ωφελούμενους μας, καθώς και προς τους επαγγελματίες και τα μέλη του φορέα μας.Επιπλέον, πιστεύουμε στην ομαδικότητα, η οποία προέρχεται από την πεποίθηση μας ότι η επίτευξη των στόχων μας και η δημιουργία του μέγιστου κοινωνικού αντίκτυπου προκύπτει από συνολική προσπάθεια και ομαδική δουλειά.Η εμπιστοσύνη που δείχνει κάθε μέλος μας τόσο στις δυνατότητές του όσο και στις δυνατότητες των υπολοίπων μελών της ομάδας μας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του σκοπού μας.
Η ομάδα μας είναι εξωστρεφής και πάντα ανοιχτή σε νέες συμμαχίες και συνεργασίες με στόχο την βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στους ανθρώπους που εξυπηρετούμε. Η ανταπόκρισή μας στις ανάγκες των ωφελούμενων μας γίνεται μέσα από την ενσυναίσθησή μας και την ικανότητά μας να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση τους, χωρίς όμως να ταυτιζόμαστε μαζί τους. Η προσφορά μας στον άνθρωπο που έχει ανάγκη τις υπηρεσίες μας είναι η κινητήριος δύναμη που μας κινεί να συνεχίσουμε τη λειτουργία μας.

H Οικανός είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που αξιοποιεί τα έσοδά της για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και επιστρέφει τα περισσότερα στην τοπική κοινωνία. Τα κέρδη της χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες καλύπτονται από άτομα που αντιμετωπίζουν ανεργία ή έχουν αναπηρίες.

Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουμε στη μείωση της ανεργίας και στην ενίσχυση του δικαιώματος όλων στην εργασία. Επιπλέον, η ΚοινΣΕπ Οικανός προωθεί μία συμπεριληπτική κοινωνία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων πληθυσμών και την ισότιμη πρόσβαση τους σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας.

H Οικανός ασπάζεται και εφαρμόζει τα όσα υπαγορεύει η επαγγελματική φιλοσοφία της ώστε να διεξάγει πάντα την επιχειρηματική της δραστηριότητα με το υψηλότερο αίσθημα ηθικής.

Ο φορέας μας δεσμεύεται να τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματικής φιλοσοφίας, προκειμένου να διεξάγει πάντα τις δραστηριότητές της με τον υψηλότερο βαθμό ηθικής.

Συμμορφωνόμαστε με όλους τους νόμους και διατηρούμε υψηλά ηθικά πρότυπα.

Η Ομάδα μας

Το αστέρι μέσα σε μία ομάδα είναι η ίδια η ομάδα

Η Οικανός Κοιν.Σ.Επ για να πετύχει τους στόχους της βασίζεται στους ανθρώπους της. Το προσωπικό της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ Οικανός αποτελείται από καταξιωμένους και με αγάπη προς το αντικείμενο επαγγελματίες που μοιράζονται το ίδιο όραμα καθώς και από βοηθητικό προσωπικό όπου και συγκροτούν τη Διεπιστημονική της Ομάδα. Κάθε μέλος της ομάδας εκτελεί αρμοδιότητες που συμβαδίζουν με τις δυνατότητές και δεξιότητες του, έχοντας ως κατευθυντήρια γραμμή πάντοτε την ομότιμη και αμοιβαία συνεργασία όλων των μελών της. Δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, προκειμένου να βοηθήσουν τους ωφελούμενους να νιώσουν καλύτερα.

To ιστορικό μας

Η Οικανός Κοιν.Σ.Επ είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που συστάθηκε τον Απρίλιο του 2017 από μία ομάδα νέων και δυναμικών ανθρώπων. Δραστηριοποιείται σε όλο τον νομό Ηρακλείου Κρήτης.

Το όραμα του φορέα, ανεξάρτητη και αξιοπρεπής διαβίωση για όλους.

Η Αποστολή του φορέα, να χτίσει μια κοινωνία ευέλικτη, δεκτική και προσαρμοστική στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων. Ο φορέας μας δεν ιδρύθηκε με στόχο την κερδοφορία αλλά αποσκοπεί στην προσφορά κοινωνικού έργου.

Αποστολή μας είναι να βελτιώσουμε τη ζωή των ασθενών και μελών της οικογένειας τους παρέχοντας υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και νοσηλείας κατ΄οίκον με έμφαση στην ποιότητα και την ασφάλεια, βασιζόμενη σε ένα προηγμένο μοντέλο με ασφαλή και αποτελεσματική προσωποκεντρική φροντίδα.

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ Οικανός είναι μέλος του...

Το σωματείο ΕΛΕΚΟΝ, Ελληνική Εταιρεία Κατ’ Οίκον Νοσηλείας και φροντίδας, αποτελεί το θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί τις εταιρείες οι οποίες προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες νοσηλείας και φροντίδας κατ’ οίκον. Αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς με φροντίδα, τους προσφέρουμε ποιότητα ζωής και ασφάλεια.
Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περισσότερες από 50 εταιρείες οι οποίες υλοποιούν πάνω από 250.000 επισκέψεις κατ’ οίκον νοσηλείας και φροντίδας ετησίως.
Οι εταιρείες υπηρεσιών φροντίδας και νοσηλείας κατ’οίκον εκπαιδεύουν τους επαγγελματίες υγείας και φροντίδας, καλλιεργούν την κουλτούρα της φροντίδας και ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας για τους φροντιστές/νοσηλευτές αλλά και για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. H ποιοτική νοσηλεία και φροντίδα κατ’ οίκον είναι δικαίωμα των ασθενών και οφείλει να παρέχεται από εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους επαγγελματίες υγείας/φροντιστές που σέβονται την αξιοπρέπειά τους και ικανοποιούν τις ανάγκες τους.
Εταιρείες υπηρεσιών υγείας κατ’ οίκον, μέλη της ΕΛΕΚΟΝ, έχουν μεγάλη εμπειρία στη φροντίδα και νοσηλεία κατ’ οίκον ηλικιωμένων, ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ, ατόμων με αναπηρία, ασθενών με χρόνιες παθήσεις, κατακεκλιμένους και μη ασθενείς, μετανοσοκομειακή /μετεγχειρητική φροντίδα, ασθενείς τελικού σταδίου. Σημαντική είναι και η προσφορά υποστήριξης στο οικογενειακό περιβάλλον

elekon.gr

Βασική αρχή στην Ένωση είναι η ενημέρωση και πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου φορέα για τις δράσεις που υλοποιούνται σχετικά με την παρακολούθηση και τον συντονισμό της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Κρήτης…
Αξιοποιούμε λοιπόν αυτό το βήμα επικοινωνίας, καθιστώντας σας όλους κοινωνούς του αναπτυξιακού σχεδιασμού για την Κοινωνική Οικονομία της Περιφέρειας Κρήτης.
Η δημιουργία δευτεροβάθμιας Ένωσης για τους φορείς Κ.Αλ.Ο., όπως αυτοί ορίζονται στο Άρθρο 3 του Ν. 4430/2016, αποτελεί το πρώτο σκαλοπάτι για να αποκτήσουν βήμα και λόγο οι φορείς της Περιφέρειας Κρήτης.
Η ίδρυση και το καταστατικό της Ένωσης, είναι σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Ν. 4430/2016 και εργάζεται για την εφαρμογή του Άρθρου 3, παρ. (εε), του Άρθρου 12 και εν γένει για την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, όπως ορίζονται από τον Νόμο, προς όφελος των Φορέων Κ.Αλ.Ο. της Περιφέρειας Κρήτης.

cretanscent.gr

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.) είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1997 και απευθύνεται σε γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Αρχικός στόχος του Σ.Ε.Γ.Ε. μέσα από την υλοποίηση δράσεων όπως Συμβουλευτική, Εκπαίδευση, Mentoring κ.ά. είναι η ανάπτυξη του Γυναικείου Επιχειρείν καθώς και η στήριξη της βιωσιμότητας της Ελληνικής Γυναικείας Επιχείρησης. Παράλληλα, ο Σ.Ε.Γ.Ε. κινείται έμπρακτα με δράσεις που σκοπό έχουν την ενδυνάμωση για κάθε γυναίκα προκειμένου αυτή να βρει την επαγγελματική και διαπροσωπική κατεύθυνση που της αξίζει.

sege.gr