Ψηφιακή αίτηση ΚΕΠΑ

Υπηρεσίες Κοινωνικής Λειτουργού για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης αξιολόγησης προς το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) – Επιτροπή Αναπηρίας

Επειδή έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού και αξιολόγησης των ποσοστών αναπηρίας ,χρειάζεστε σωστή καθοδήγηση για να πάρετε το ποσοστό που σας αναλογεί.

Αναλυτική ενημέρωση και καθοδήγηση για την αλλαγή της διαδικασίας υποβολής της αίτησης αξιολόγησης στο ΚΕΠΑ, η οποία γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά

Η πρώτη υπηρεσία αφορά τη διεξοδική ενημέρωση των πελατών για το ρόλο του ΚΕΠΑ,

  • Τους λόγους για τους οποίους πρέπει να πιστοποιήσει ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας που έχει
  • Τα οφέλη και τις παροχές που δικαιούται, αφού λάβει τη Γνωμάτευση της Αναπηρίας του
  • Τι αιτήσεις μπορώ να κάνω μέσω του νέου συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α.
  • Τι πρέπει να πάρω μαζί μου ως δικαιολογητικά όταν πάω να υποβάλω την αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας.

 

20€

Η δεύτερη παρεχόμενη υπηρεσία αφορά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στην Ενιαία Πλατφόρμα, για αξιολόγηση και πιστοποίηση του είδους της αναπηρίας από τη Υγειονομική Επιτροπή και κατευθυντήριες οδηγίες για μετά την κατάθεση της αίτησης. Άμεση ενημέρωση μέσω μηνύματος για την οριστικοποίηση της αίτησης και του φακέλου του πολίτη, ώστε να οριστεί ραντεβού αξιολόγησης.

 

50€

Κοινωνικός λειτουργός - υπηρεσίες και παροχές για άτομα με αναπηρία

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας προσφέρονται από εξειδικευμένο κοινωνικό λειτουργό, με τον οποίο θα μπορείτε να συζητήσετε αναλυτικά για να λάβετε το ανάλογο ποσοστό αναπηρίας, και όλες τις παροχές που σας αναλογούν (σύνταξη αναπηρίας και λοιπές παροχές αναπηρίας.)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Εμείς και το προσωπικό μας είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε ενημέρωση.

Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

Σύμφωνα με τον Νόμο 3863/2010 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.

Με βάση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ΦΕΚ 5074/τΒ΄/02-11-2021), έργο των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ είναι:

Οι τέσσερις πυλώνες των ψηφιακών ΚΕΠΑ

Πρώτον, οι ασφαλισμένοι επισκέπτονται μόνο μια φορά τα ΚΕΠΑ. Αυτό πρακτικά σημαίνει: Κατάργηση χιλιάδων επισκέψεων, η επίσκεψη (ή η κατ’ οίκον εξέταση) γίνεται μόνο μια φορά, την ημέρα της εξέτασης του πολίτη και όχι σε προηγούμενα στάδια της διαδικασίας. Όλα τα βήματα της διαδικασίας πιστοποίησης πλην της ιατρικής εξέτασης θα γίνονται ψηφιακά μέσω του epan.gov.gr

Πρώτον, οι ασφαλισμένοι επισκέπτονται μόνο μια φορά τα ΚΕΠΑ. Αυτό πρακτικά σημαίνει: Κατάργηση χιλιάδων επισκέψεων, η επίσκεψη (ή η κατ’ οίκον εξέταση) γίνεται μόνο μια φορά, την ημέρα της εξέτασης του πολίτη και όχι σε προηγούμενα στάδια της διαδικασίας. Όλα τα βήματα της διαδικασίας πιστοποίησης πλην της ιατρικής εξέτασης θα γίνονται ψηφιακά μέσω του epan.gov.gr

Δεύτερον, δημιουργείται μια ενιαία ιατρική γνωμάτευση, η οποία προϋποθέτει την αποσύνδεση της διαδικασίας πιστοποίησης αναπηρίας από τη διαδικασία λήψης παροχών (επιδόματα αναπηρίας, σύνταξη αναπηρίας κ.α.). Η ενιαία ιατρική γνωμάτευση για κάθε πιθανή παροχή είναι δεσμευτική για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου και καταργεί τις προηγούμενες ξεχωριστές αιτήσεις και γνωματεύσεις.

Δεύτερον, δημιουργείται μια ενιαία ιατρική γνωμάτευση, η οποία προϋποθέτει την αποσύνδεση της διαδικασίας πιστοποίησης αναπηρίας από τη διαδικασία λήψης παροχών (επιδόματα αναπηρίας, σύνταξη αναπηρίας κ.α.). Η ενιαία ιατρική γνωμάτευση για κάθε πιθανή παροχή είναι δεσμευτική για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου και καταργεί τις προηγούμενες ξεχωριστές αιτήσεις και γνωματεύσεις.

Τρίτον, καταργείται πλήρως η καταβολή παραβόλου. Το παράβολο αξίας 46,14 ευρώ ίσχυε για όλες τις κατηγορίες αιτούντων που πιστοποιούνται στα ΚΕΠΑ. Την τελευταία 5-ετία κατεβλήθη το εν λόγω παράβολο για πάνω από 250.000 αιτήσεις.

Τρίτον, καταργείται πλήρως η καταβολή παραβόλου. Το παράβολο αξίας 46,14 ευρώ ίσχυε για όλες τις κατηγορίες αιτούντων που πιστοποιούνται στα ΚΕΠΑ. Την τελευταία 5-ετία κατεβλήθη το εν λόγω παράβολο για πάνω από 250.000 αιτήσεις.

Τέταρτον, διασφαλίζεται η βέλτιστη προστασία προσωπικών δεδομένων. Όλα τα ιατρικά δεδομένα και σχετικά έγγραφα τα οποία απαιτούνται για την απόδειξη της αναπηρίας διακινούνται μόνο ηλεκτρονικά μέσω διαλειτουργικοτήτων μεταξύ των απαραίτητων συστημάτων, ενώ τηρούνται όλες οι απαραίτητες βέλτιστες πρακτικές ως προς την ιδιωτικότητα, προστασία και κρυπτογράφηση των δεδομένων

Τέταρτον, διασφαλίζεται η βέλτιστη προστασία προσωπικών δεδομένων. Όλα τα ιατρικά δεδομένα και σχετικά έγγραφα τα οποία απαιτούνται για την απόδειξη της αναπηρίας διακινούνται μόνο ηλεκτρονικά μέσω διαλειτουργικοτήτων μεταξύ των απαραίτητων συστημάτων, ενώ τηρούνται όλες οι απαραίτητες βέλτιστες πρακτικές ως προς την ιδιωτικότητα, προστασία και κρυπτογράφηση των δεδομένων

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣOΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ