Προβολή όλων των 8 αποτελεσμάτων

Ενημέρωση ΚΕΠΑ

20,00 
Η ενημέρωση ΚΕΠΑ, αφορά τη διεξοδική ενημέρωση των πελατών για το ρόλο του ΚΕΠΑ, τους λόγους για τους οποίους πρέπει

Ενημέρωση μετά την λήψη της γνωμάτευσης αναπηρίας ΚΕΠΑ

30,00 
Στόχος μας είναι να ενημερωθείτε για  όλες τις νόμιμες παροχές που δικαιούστε, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών, προνοιακών και κοινωνικών παροχών.

Κατάθεση αίτησης ΚΕΠΑ

50,00 
Η κατάθεση αίτησης ΚΕΠΑ, αφορά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στην Ενιαία Πλατφόρμα, για αξιολόγηση και πιστοποίηση του είδους της

Κοινωνική στήριξη ατόμου, οικογένειας & ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις παροχές

40,00 
Ο κοινωνικός λειτουργός παρέχει συµβουλευτική και ψυχοσυναισθηµατική υποστήριξη των ατόμων και των οικογενειών τους. Εξασφαλίζει υπηρεσίες, παροχές και µέτρα κοινωνικής

Παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης

40,00 
Η Συμβουλευτική και η ψυχολογική υποστήριξη, βοηθάει το άτομο, χωρίς παρέμβαση, αλλά με τις γνώσεις του κοινωνικού λειτουργού, να ανακαλύψει

Πλήρης καταγραφή, μελέτη και ιεράρχηση των αναγκών των ασθενών

0,00 
Ο κοινωνικός λειτουργός ασχολείται με την ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και µελέτη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας των ηλικιωµένων και ΑΜΕΑ κατά

Υποστήριξη της επαφής τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφάλισης, υγείας και κοινωνικής προστασίας

40,00 
Ο κοινωνικός λειτουργός επιδιώκει συνεργασία και συντονισµό µε το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΒ), µε τοπικούς φορείς ή δίκτυα,