Το Όραμα, η Αποστολή και οι Αξίες μας

Το Όραμά Μας

Ανεξάρτητη και αξιοπρεπής διαβίωση για όλους.

Η αποστολή μας

Να χτίσουμε μια ευέλικτη, δεκτική και προσαρμοστική κοινωνία στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων.

Ο φορέας μας

● Αλληλεγγύη
Παρέχουμε υποστήριξη και βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη, χωρίς διακρίσεις ή εξαιρέσεις.

● Σεβασμός
Σέβονται τους ωφελούμενους μας, καθώς και τους επαγγελματίες και τα μέλη του φορέα μας.

● Ομαδικότητα
Πιστεύουμε στη δύναμη της ομαδικής προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων μας και τον μέγιστο κοινωνικό αντίκτυπο.

● Εμπιστοσύνη
Εμπιστευόμαστε τις δυνατότητες τόσο των μελών μας όσο και των υπολοίπων στην ομάδα μας, που είναι κρίσιμη για την επίτευξη του σκοπού μας.

● Εξωστρέφεια
Είμαστε ανοιχτοί σε νέες συμμαχίες και συνεργασίες για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους ανθρώπους που εξυπηρετούμε.

● Ενσυναίσθηση
Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των ωφελούμενων μας με ενσυναίσθηση και ικανότητα να τους βάλουμε στη θέση τους, χωρίς να ταυτιζόμαστε μαζί τους.

● Προσφορά
Η προσφορά μας στον άνθρωπο που έχει ανάγκη τις υπηρεσίες μας είναι η κινητήριος δύναμη που μας κινεί να συνεχίσουμε τη λειτουργία μας.

H Οικανός είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που αξιοποιεί τα έσοδά της για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και επιστρέφει τα περισσότερα στην τοπική κοινωνία. Τα κέρδη της χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες καλύπτονται από άτομα που αντιμετωπίζουν ανεργία ή έχουν αναπηρίες.

Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουμε στη μείωση της ανεργίας και στην ενίσχυση του δικαιώματος όλων στην εργασία. Επιπλέον, η ΚοινΣΕπ Οικανός προωθεί μία συμπεριληπτική κοινωνία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων πληθυσμών και την ισότιμη πρόσβαση τους σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας.

H Οικανός ασπάζεται και εφαρμόζει τα όσα υπαγορεύει η επαγγελματική φιλοσοφία της ώστε να διεξάγει πάντα την επιχειρηματική της δραστηριότητα με το υψηλότερο αίσθημα ηθικής.

Ο φορέας μας δεσμεύεται να τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματικής φιλοσοφίας, προκειμένου να διεξάγει πάντα τις δραστηριότητές της με τον υψηλότερο βαθμό ηθικής.

Συμμορφωνόμαστε με όλους τους νόμους και διατηρούμε υψηλά ηθικά πρότυπα.

Συμμορφωνόμαστε με όλους τους νόμους και διατηρούμε υψηλά ηθικά πρότυπα.